ASUS PCE-AC51 ei asennu

Tervehdys kaikille,

Ostin tässä koneeseeni uuden PCI-E -väylään kytkettävän WLAN-adapterin mallia ASUS PCE-AC51. Olen kytkenyt kortin paikalleen ja langattomien yhteyksien valikko näyttää joitain saatavilla olevia verkkoja, mm. sen, mitä itse käytän, mutta ei suostu muodostamaan yhteyttä. Olen kokeillut asentaa DVD:ltä ajureita, mutta seuraavanlaisia ongelmia esiintyy:

##################################################
Realtek Wi-Fi driver Auto installation script
Novembor, 21 2011 v1.1.0
##################################################
Decompress the driver source tar ball:

tar: Vanha valitsin ”f” vaatii argumentin.
Kokeile ”tar --help” tai ”tar --usage” saadaksesi lisää tietoa.
clean
core
hal
ifcfg-wlan0
include
Kconfig
Makefile
os_dep
platform
runwpa
wlan0dhcp
install.sh: rivi 25: cd: clean: Ei ole hakemisto
Authentication requested [root] for make clean:
Salasana:
#make -C /lib/modules/4.10.0-42-generic/build M=/home/kkoistinen74/PCE-AC51/linux_driver/driver clean
cd hal ; rm -fr ///.mod.c ///.mod ///.o ///..cmd ///.ko
cd hal ; rm -fr //.mod.c //.mod //.o //..cmd //*.ko
cd hal ; rm -fr /.mod.c /.mod /.o /..cmd /.ko
cd hal ; rm -fr *.mod.c *.mod .o ..cmd *.ko
cd core/efuse ; rm -fr *.mod.c *.mod .o ..cmd *.ko
cd core ; rm -fr *.mod.c *.mod .o ..cmd *.ko
cd os_dep/linux ; rm -fr *.mod.c *.mod .o ..cmd *.ko
cd os_dep ; rm -fr *.mod.c *.mod .o ..cmd *.ko
cd platform ; rm -fr *.mod.c *.mod .o ..cmd *.ko
rm -fr Module.symvers ; rm -fr Module.markers ; rm -fr modules.order
rm -fr *.mod.c *.mod .o ..cmd *.ko *~
rm -fr .tmp_versions
Authentication requested [root] for make driver:
Salasana:
make ARCH=x86_64 CROSS_COMPILE= -C /lib/modules/4.10.0-42-generic/build M=/home/kkoistinen74/PCE-AC51/linux_driver/driver modules
make[1]: Entering directory '/usr/src/linux-headers-4.10.0-42-generic’
CC [M] /home/kkoistinen74/PCE-AC51/linux_driver/driver/core/rtw_cmd.o
CC [M] /home/kkoistinen74/PCE-AC51/linux_driver/driver/core/rtw_security.o
CC [M] /home/kkoistinen74/PCE-AC51/linux_driver/driver/core/rtw_debug.o
/home/kkoistinen74/PCE-AC51/linux_driver/driver/core/rtw_debug.c: In function ‘dump_drv_version’:
/home/kkoistinen74/PCE-AC51/linux_driver/driver/core/rtw_debug.c:50:62: error: macro “DATE” might prevent reproducible builds [-Werror=date-time]
RTW_PRINT_SEL(sel, “build time: %s %s\n”, DATE, TIME);
^
/home/kkoistinen74/PCE-AC51/linux_driver/driver/core/rtw_debug.c:50:62: error: macro “TIME” might prevent reproducible builds [-Werror=date-time]
/home/kkoistinen74/PCE-AC51/linux_driver/driver/core/rtw_debug.c:50:62: error: macro “DATE” might prevent reproducible builds [-Werror=date-time]
/home/kkoistinen74/PCE-AC51/linux_driver/driver/core/rtw_debug.c:50:62: error: macro “TIME” might prevent reproducible builds [-Werror=date-time]
cc1: some warnings being treated as errors
scripts/Makefile.build:294: recipe for target ‘/home/kkoistinen74/PCE-AC51/linux_driver/driver/core/rtw_debug.o’ failed
make[2]: *** [/home/kkoistinen74/PCE-AC51/linux_driver/driver/core/rtw_debug.o] Error 1
Makefile:1524: recipe for target ‘module/home/kkoistinen74/PCE-AC51/linux_driver/driver’ failed
make[1]: *** [module/home/kkoistinen74/PCE-AC51/linux_driver/driver] Error 2
make[1]: Leaving directory '/usr/src/linux-headers-4.10.0-42-generic’
Makefile:1839: recipe for target ‘modules’ failed
make: *** [modules] Error 2
##################################################
Compile make driver error: 2
Please check error Mesg
##################################################

Osaisiko joku auttaa tämän ongelman ratkaisemisessa? Haettuani “Lisäajurit” Linux löytää näyttökortin ja jonkun toisen, joka ei kyseisen kohdan mukaan toimi. Käytän Linux Ubuntu 16.04:ää. Ongelmat ilmenevät, kun yritän ajaa install.sh -tiedostoa bashin kautta.

install.sh on sisällöltään:

#!/bin/bash

Auto install for 8192cu

September, 1 2010 v1.0.0, willisTang

Add make_drv to select chip type

Novembor, 21 2011 v1.1.0, Jeff Hung

################################################################################

echo "##################################################"
echo "Realtek Wi-Fi driver Auto installation script"
echo "Novembor, 21 2011 v1.1.0"
echo “##################################################”

################################################################################

Decompress the driver source tal ball

################################################################################
cd driver
Drvfoulder=ls |grep .tar.gz
echo "Decompress the driver source tar ball:"
echo " "$Drvfoulder
tar zxv $Drvfoulder

Drvfoulder=ls |grep -iv '.tar.gz'
echo "$Drvfoulder"
cd $Drvfoulder

################################################################################

If makd_drv exixt, execute it to select chip type

################################################################################
if [ -e ./make_drv ]; then
./make_drv
fi

################################################################################

make clean

################################################################################
echo "Authentication requested [root] for make clean:"
if [ “uname -r |grep fc” == " " ]; then
sudo su -c “make clean”; Error=$?
else
su -c “make clean”; Error=$?
fi

################################################################################

Compile the driver

################################################################################
echo "Authentication requested [root] for make driver:"
if [ “uname -r |grep fc” == " " ]; then
sudo su -c make; Error=$?
else
su -c make; Error=$?
fi
################################################################################

Check whether or not the driver compilation is done

################################################################################
module=ls |grep -i 'ko'
echo "##################################################"
if [ “$Error” != 0 ];then
echo "Compile make driver error: $Error"
echo "Please check error Mesg"
echo "##################################################"
exit
else
echo “Compile make driver ok!!”
echo "##################################################"
fi

if [ “uname -r |grep fc” == " " ]; then
echo "Authentication requested [root] for install driver:"
sudo su -c "make install"
echo "Authentication requested [root] for remove driver:"
sudo su -c "modprobe -r ${module%.}"
echo "Authentication requested [root] for insert driver:"
sudo su -c "modprobe ${module%.
}"
else
echo "Authentication requested [root] for install driver:"
su -c "make install"
echo "Authentication requested [root] for remove driver:"
su -c "modprobe -r ${module%.}"
echo "Authentication requested [root] for insert driver:"
su -c "modprobe ${module%.
}"
fi
echo "##################################################"
echo "The Setup Script is completed !"
echo “##################################################”

EDIT: Olen kokeillut Windows 10 alla ja kaikki toimii.

Terveisin

Kimmo