Easy Peacy 1.1 jakelussa nyt / Eeepc

http://groups.google.com/group/sfnet.atk.linux/browse_thread/thread/d3a56c92ed8e9704/30494e291e56da3f?q=author:news.2009%40arisoft.fi

eli lyhyesti:

Kokeiltu uusi Easy Peasy 1.1 Asuksen EeePC 900/Linux mallissa ja toimii
siinä paremmin kuin Windows.

http://www.geteasypeasy.com/


Eero