GitLab & FreeIPA (389-DS)

Moi,
olen tässä virittelemässä GitLabia käyttöön ja se tuntuisi toimivan paikallisilla tunnuksilla ihan ok.
Kuitenkin tuolla taustalla olisi myös FreeIPA:lla luotu directory service ja tähän olisi erittäin kiva
saada GitLab kytkettyä. FreeIPA taitaa käytellä 389-DS:ää.

Tällä hetkellä saankin kaikki FreeIPAn kannassa olevat käyttäjät sisään Gitlabiin ja heillä on
oletuksena oikeudet luoda omia projekteja ja ryhmiä.

Kuitenkin olisi erittäin tärkeätä rajoitella oikeuksia, eli käytännössä päästää sisään ne henkilöt,
jotka kuuluu FreeIPAssa ryhmään nimeltä Gitlab.

tällä hetkellä saan tuotettua katsottavaksi seuraavanlaista dataa:

gitlab.yml

#
 # 2. Auth settings
 # ==========================

 ## LDAP settings
 ldap:
  enabled: true
  host: 'freeipa.verkko.local'
  base: 'cn=groups,cn=accounts,dc=verkko,dc=local'
  port: 389
  uid: 'uid'
  method: 'plain' # "ssl" or "plain"
  #bind_dn: 'cn=gitlab,dc=verkko,dc=local'
  #password: ''

Infoa jaakosta

[root@ipaclient ~]# ipa user-find jaakko --all
--------------
1 user matched
--------------
 dn: uid=jaakko,cn=users,cn=accounts,dc=verkko,dc=local
 User login: jaakko
 First name: Jaakko
 Last name: Pekka
 Full name: Jaakko Pekka
 Display name: Jaakko Pekka
 Initials: JP
 Home directory: /home/jaakko
 GECOS field: Jaakko Pekka
 Login shell: /bin/sh
 Kerberos principal: jaakko@VERKKO.LOCAL
 Email address: jaakko@verkko.local
 UID: 1730400006
 GID: 1730400006
 Account disabled: False
 Password: True
 Member of groups: ipausers, gitlab
 Kerberos keys available: True
 ipauniqueid: 279d60e0-ea30-11e2-8c0f-b63e6128612b
 krbextradata: AAL7tt5Rcm9vdC9hZG1pbkBCSU9WRVJLS08uTE9DQUwA
 krblastpwdchange: 20130711134531Z
 krblastsuccessfulauth: 20130712135155Z
 krbloginfailedcount: 0
 krbpasswordexpiration: 20130711134531Z
 krbpwdpolicyreference: cn=global_policy,cn=VERKKO.LOCAL,cn=kerberos,dc=verkko,dc=local
 mepmanagedentry: cn=jaakko,cn=groups,cn=accounts,dc=verkko,dc=local
 objectclass: top, person, organizationalperson, inetorgperson, inetuser,
        posixaccount, krbprincipalaux, krbticketpolicyaux, ipaobject,
        ipasshuser, ipaSshGroupOfPubKeys, mepOriginEntry
----------------------------
Number of entries returned 1
----------------------------
[root@ipaclient ~]#

Infoa Pekasta

 dn: uid=pekka,cn=users,cn=accounts,dc=verkko,dc=local
 User login: pekka
 First name: Pekka
 Last name: Puupää
 Full name: Pekka Puupää
 Display name: Pekka Puupää
 Initials: PP
 Home directory: /home/pekka
 GECOS field: Pekka Puupää
 Login shell: /bin/sh
 Kerberos principal: pekka@VERKKO.LOCAL
 Email address: pekka@verkko.local
 UID: 1730400007
 GID: 1730400007
 Account disabled: False
 Password: True
 Member of groups: ipausers
 Kerberos keys available: True
 ipauniqueid: c1762fb8-eafc-11e2-a3e2-b63e6128612b
 krbextradata: AAI/DuBRcm9vdC9hZG1pbkBCSU9WRVJLS08uTE9DQUwA
 krblastpwdchange: 20130712141007Z
 krbpasswordexpiration: 20130712141007Z
 krbpwdpolicyreference: cn=global_policy,cn=VERKKO.LOCAL,cn=kerberos,dc=verkko,dc=local
 mepmanagedentry: cn=pekka,cn=groups,cn=accounts,dc=verkko,dc=local
 objectclass: top, person, organizationalperson, inetorgperson, inetuser, posixaccount, krbprincipalaux, krbticketpolicyaux,
        ipaobject, ipasshuser, ipaSshGroupOfPubKeys, mepOriginEntry
----------------------------
Number of entries returned 2
----------------------------
[root@ipaclient ~]#

Molemmat testikäyttäjät, sekä Jaakko että Pekka pääsevät kirjautumaan sisään. Näistä Jaakko kuuluu joukkoon gitlab ja Pekka ei kuulu.

Ja itseltäni alkaa kohta usko mennä, kun en saa millään onnistumaan. Olen tuota gitlab.yml:n host riviä modannut vaikka millaiseen muotoon (esim tyyliin base: ‘cn=gitlab,cn=groups,cn=accounts,dc=verkko,dc=local’), mutta ei toimi. Suluissa oleva esimerkki ei päästä enää ketään käyttäjiä sisään.

Sen lisäksi olen todennut, että tuolla bind_dn rivillä ei taida olla mitään vaikutusta mihinkään.

Eli, osaisiko joku valistunut sysadmin nyt auttaa aloittelijaa, että kuinka hemmetissä voisin taikoa ryhmän gitlab jäsenet sisään ja jättää muut ulos. Perjantaina alkaa usko mennä :slight_smile:

EDIT:
Ainiin, distrona CentOS 6.4

Vastaanpa itse itselleni :stuck_out_tongue:
Vaikuttaa siltä, että kyseistä featurea ei edes ole GitLabissa. Pitänee asentaa patch, kokeilen kun kerkeän. Jostain myös sattui silmään sellainen teksti, että kyseinen ominaisuus tulisi tulevaan GitLab 6.0 Enterprise versioon…