HDA ATI SB/Intel äänikorttiongelmat

Asensin eilen HP Pavilion dv6-1100eo kannettavaan Jauntyn ja huomasin, ettei äänet pelitä. Olen koko päivän lueskellut foorumeita ja tämä ongelma on yleinen kaikilla, jotka ovat epäonnekseen ottaneet tämän äänikortin. Olen kuitenkin aivan uusi Linuxin käyttäjä, enkä osaa komentoja… Olen tehnyt ohjeiden mukaan, mutta nämä ohjeet eivät ole olleet tietokoneeni mallille. http://forum.ubuntu-fi.org/index.php?action=printpage;topic=28012.0 Minulla on sama Codec kuin tällä henkilöllä. En kuitenkaan onnistunut hänen ohjeidensa vaiheessa numero 4 ja 5. Olen kokeillut muutamaa eri vaihtoehtoa alsa-basen viimeiselle riville: hp-dv6, hp-dv5 ja hp-m4 tuon options rimpsun perään.

Aloita siitä että laitat lspci listauksen terminaalista tänne.


Eero

Eli tuon ohjeen mukaan latasin tämän ftp://ftp.kernel.org/pub/linux/kernel/people/tiwai/snapshot/alsa-driver-snapshot.tar.gz . Iskin sen työpöydälle. Sitten Terminaliin:

ilari@ilari-laptop:~$ /home/ilari/Desktop/alsa-driver/configure --enable-dynamic-minors checking for gcc... gcc checking for C compiler default output file name... a.out checking whether the C compiler works... yes checking whether we are cross compiling... no checking for suffix of executables... checking for suffix of object files... o checking whether we are using the GNU C compiler... yes checking whether gcc accepts -g... yes checking for gcc option to accept ISO C89... none needed checking for ranlib... ranlib checking for a BSD-compatible install... /usr/bin/install -c checking how to run the C preprocessor... gcc -E checking for grep that handles long lines and -e... /bin/grep checking for egrep... /bin/grep -E checking for ANSI C header files... yes checking for an ANSI C-conforming const... yes checking for inline... inline checking whether time.h and sys/time.h may both be included... yes checking whether gcc needs -traditional... no checking for current directory... /home/ilari checking cross compile... checking for directory with kernel source... /lib/modules/2.6.28-14-generic/build checking for directory with kernel build... checking for kernel linux/version.h... yes checking for kernel linux/autoconf.h... yes checking for kernel version... 2.6.28-14-generic checking for GCC version... /home/ilari/Desktop/alsa-driver/configure: eval: line 5329: syntax error near unexpected token `)' /home/ilari/Desktop/alsa-driver/configure: eval: line 5329: `my_compiler_version=4.3.3-5ubuntu4)' Kernel compiler: Used compiler: gcc (Ubuntu 4.3.3-5ubuntu4) 4.3.3

*** NO PREDEFINED KERNEL COMPILER IS DETECTED
*** Assuming the same compiler is used with the current system compiler.

*** Please make sure that the same compiler version was used for building kernel.

checking for built-in ALSA… no
checking for existing ALSA module… yes
checking for Red Hat kernel… auto
checking for Red Hat kernel… no
checking for SUSE kernel… auto
checking for SUSE kernel… no
checking for updating alsa-kernel version.h… yes
checking for CONFIG_EXPERIMENTAL… yes
checking for directory to store kernel modules… /lib/modules/2.6.28-14-generic/kernel/sound
checking for verbose procfs… on
checking for verbose printk… on
checking for debug level… none
checking for ISA support in kernel… yes
checking for processor type… i586
checking for i386 machine type… default
checking for ISA DMA API… yes
checking for kernel linux/config.h… no
Creating <linux/config.h>…
checking for deprecated linux/config.h… checking to modify of kernel linux/kmod.h… no
checking for kernel linux/utsrelease.h… yes
checking for kernel linux/compiler.h… yes
checking for kernel linux/pm.h… yes
checking for kernel linux/spinlock.h… yes
checking for kernel linux/irq.h… yes
checking for kernel linux/threads.h… yes
checking for kernel linux/rwsem.h… yes
checking for kernel linux/gameport.h… yes
checking for kernel media/v4l2-dev.h… yes
checking for kernel linux/devfs_fs_kernel.h… no
Creating a dummy <linux/devfs_fs_kernel.h>…
checking for kernel linux/highmem.h… yes
checking for kernel linux/workqueue.h… yes
checking for kernel linux/dma-mapping.h… yes
checking for kernel asm/hw_irq.h… yes
checking for kernel linux/device.h… yes
checking for kernel linux/platform_device.h… yes
checking for kernel linux/isa.h… yes
checking for kernel linux/jiffies.h… yes
checking for kernel linux/compat.h… yes
checking for kernel linux/log2.h… yes
checking for kernel linux/adb.h… yes
checking for kernel linux/cuda.h… yes
checking for kernel linux/pmu.h… yes
checking for kernel linux/io.h… yes
checking for kernel linux/moduleparam.h… yes
checking for kernel linux/syscalls.h… yes
checking for kernel linux/firmware.h… yes
checking for kernel linux/err.h… yes
checking for kernel linux/bitmap.h… yes
checking for kernel linux/mutex.h… yes
checking for kernel linux/pm_qos_params.h… yes
checking for kernel linux/kthread.h… yes
checking for kernel asm/irq_regs.h… yes
checking for kernel linux/seq_file.h… yes
checking for kernel linux/debugfs.h… yes
checking for kernel linux/gpio.h… yes
checking for kernel linux/bug.h… yes
checking for kernel linux/math64.h… yes
checking for kernel module symbol versions… yes
checking for has ioport support… yes
checking for PCI support in kernel… yes
checking for I2C driver in kernel… yes
checking for I2C_POWERMAC in kernel… unknown
checking for firmware loader… yes
checking for input subsystem in kernel… yes
checking for pc-speaker platform in kernel… yes
checking for SMP… yes
checking for Video device support in kernel… yes
checking for ISA PnP driver in kernel… yes
checking for PnP driver in kernel… yes
checking for Kernel ISA-PnP support… yes
checking for strlcpy… yes
checking for snprintf… yes
checking for vsnprintf… yes
checking for scnprintf… yes
checking for sscanf… yes
checking for vmalloc_to_page… yes
checking for old kmod… no
checking for PDE… yes
checking for pci_set_consistent_dma_mask… yes
checking for pci_dev_present… yes
checking for msleep… yes
checking for msleep_interrupt… yes
checking for msecs_to_jiffies… yes
checking for tty->count is the atomic type… no
checking for video_get_drvdata… yes
checking for video_drvdata… yes
checking for V4L1 layer… yes
checking for V4L2 layer… yes
checking for io_remap_pfn_range… yes
checking for kcalloc… yes
checking for kstrdup… yes
checking for kstrndup… yes
checking for kzalloc… yes
checking for create_workqueue with flags… no
checking for pci_ioremap_bar… yes
checking for saved_config_space in pci_dev… yes
checking for new pci_save_state… yes
checking for register_sound_special_device… yes
checking for driver extra-version…
checking for driver version… 1.0.20
checking for dynamic minor numbers… yes
checking for sequencer support… yes
checking for OSS/Free emulation… yes
checking for OSS PCM plugin system inclusion… yes
checking for RTC support… no
checking for HPET support… yes
checking for Procfs support… yes
checking for USB support… yes
checking for class_simple… no
checking for old driver suspend/resume callbacks… no
checking for removal of page-reservation for nopage/mmap… no
checking for nested class_device… no
checking for new IRQ handler… yes
checking for gfp_t… yes
checking for GFP_DMA32… yes
checking for page_to_pfn… yes
checking for PnP suspend/resume… yes
checking for device_create_drvdata… no
checking for new unlocked/compat_ioctl… yes
checking for builtin _Bool support… yes
checking for x86-compatible PC… yes
checking for High-Res timers… yes
checking for kernel PCMCIA
checking for PCMCIA support… yes
checking for PC9800 support in kernel… no
checking for parallel port support… yes
checking for power management… yes
checking for CONFIG_HAS_DMA… yes
checking for cards to compile driver for… all
checking for additonal options to compile driver for… all
configure: creating ./config.status
config.status: creating version
config.status: creating Makefile.conf
config.status: WARNING: ‘/home/ilari/Desktop/alsa-driver/Makefile.conf.in’ seems to ignore the --datarootdir setting
config.status: creating snddevices
config.status: creating utils/alsa-driver.spec
config.status: creating utils/buildrpm
config.status: creating toplevel.config
config.status: creating utils/alsasound
config.status: creating utils/alsasound.posix
config.status: creating include/pci_ids_compat.h
config.status: creating include/i2c-id_compat.h
config.status: creating include/config.h
config.status: include/config.h is unchanged
config.status: creating include/config1.h
config.status: include/config1.h is unchanged
config.status: creating include/version.h
config.status: include/version.h is unchanged
config.status: creating include/autoconf-extra.h
config.status: include/autoconf-extra.h is unchanged
Hacking autoconf.h…


Iskin nyt vain komennon make:
make: *** No targets specified and no makefile found. Stop. ilari@ilari-laptop:~$
Mitä tuohon pitäisi laittaa?
ilari@ilari-laptop:~$ sudo make install-modules [sudo] password for ilari: make: *** No rule to make target `install-modules'. Stop.
Ja sitten kohta 6. sudo gedit /etc/modprobe.d/alsa-base.conf
# autoloader aliases install sound-slot-0 /sbin/modprobe snd-card-0 install sound-slot-1 /sbin/modprobe snd-card-1 install sound-slot-2 /sbin/modprobe snd-card-2 install sound-slot-3 /sbin/modprobe snd-card-3 install sound-slot-4 /sbin/modprobe snd-card-4 install sound-slot-5 /sbin/modprobe snd-card-5 install sound-slot-6 /sbin/modprobe snd-card-6 install sound-slot-7 /sbin/modprobe snd-card-7

Cause optional modules to be loaded above generic modules

install snd /sbin/modprobe --ignore-install snd $CMDLINE_OPTS && { /sbin/modprobe --quiet --use-blacklist snd-ioctl32 ; /sbin/modprobe --quiet --use-blacklist snd-seq ; }

Workaround at bug #499695 (reverted in Ubuntu see LP #319505)

install snd-pcm /sbin/modprobe --ignore-install snd-pcm $CMDLINE_OPTS && { /sbin/modprobe --quiet --use-blacklist snd-pcm-oss ; : ; }
install snd-mixer /sbin/modprobe --ignore-install snd-mixer $CMDLINE_OPTS && { /sbin/modprobe --quiet --use-blacklist snd-mixer-oss ; : ; }
install snd-seq /sbin/modprobe --ignore-install snd-seq $CMDLINE_OPTS && { /sbin/modprobe --quiet --use-blacklist snd-seq-midi ; /sbin/modprobe --quiet --use-blacklist snd-seq-oss ; : ; }

install snd-rawmidi /sbin/modprobe --ignore-install snd-rawmidi $CMDLINE_OPTS && { /sbin/modprobe --quiet --use-blacklist snd-seq-midi ; : ; }

Cause optional modules to be loaded above sound card driver modules

install snd-emu10k1 /sbin/modprobe --ignore-install snd-emu10k1 $CMDLINE_OPTS && { /sbin/modprobe --quiet --use-blacklist snd-emu10k1-synth ; }
install snd-via82xx /sbin/modprobe --ignore-install snd-via82xx $CMDLINE_OPTS && { /sbin/modprobe --quiet --use-blacklist snd-seq ; }

Load saa7134-alsa instead of saa7134 (which gets dragged in by it anyway)

install saa7134 /sbin/modprobe --ignore-install saa7134 $CMDLINE_OPTS && { /sbin/modprobe --quiet --use-blacklist saa7134-alsa ; : ; }

Prevent abnormal drivers from grabbing index 0

options bt87x index=-2
options cx88_alsa index=-2
options saa7134-alsa index=-2
options snd-atiixp-modem index=-2
options snd-intel8x0m index=-2
options snd-via82xx-modem index=-2
options snd-usb-audio index=-2
options snd-usb-us122l index=-2
options snd-usb-usx2y index=-2
options snd-usb-caiaq index=-2

Ubuntu #62691, enable MPU for snd-cmipci

options snd-cmipci mpu_port=0x330 fm_port=0x388

Keep snd-pcsp from beeing loaded as first soundcard

options snd-pcsp index=-2
options options snd-hda-intel model=hp-dv5

Ja sen jälkeen restart. Olen kokeillut tuohon dv5 tilalle dv6 ja m4.

lspci:

00:00.0 Host bridge: Advanced Micro Devices [AMD] RS780 Host Bridge 00:02.0 PCI bridge: Advanced Micro Devices [AMD] RS780 PCI to PCI bridge (ext gfx port 0) 00:04.0 PCI bridge: Advanced Micro Devices [AMD] RS780 PCI to PCI bridge (PCIE port 0) 00:05.0 PCI bridge: Advanced Micro Devices [AMD] RS780 PCI to PCI bridge (PCIE port 1) 00:06.0 PCI bridge: Advanced Micro Devices [AMD] RS780 PCI to PCI bridge (PCIE port 2) 00:0a.0 PCI bridge: Advanced Micro Devices [AMD] RS780 PCI to PCI bridge (PCIE port 5) 00:11.0 SATA controller: ATI Technologies Inc SB700/SB800 SATA Controller [AHCI mode] 00:12.0 USB Controller: ATI Technologies Inc SB700/SB800 USB OHCI0 Controller 00:12.1 USB Controller: ATI Technologies Inc SB700 USB OHCI1 Controller 00:12.2 USB Controller: ATI Technologies Inc SB700/SB800 USB EHCI Controller 00:13.0 USB Controller: ATI Technologies Inc SB700/SB800 USB OHCI0 Controller 00:13.1 USB Controller: ATI Technologies Inc SB700 USB OHCI1 Controller 00:13.2 USB Controller: ATI Technologies Inc SB700/SB800 USB EHCI Controller 00:14.0 SMBus: ATI Technologies Inc SBx00 SMBus Controller (rev 3a) 00:14.1 IDE interface: ATI Technologies Inc SB700/SB800 IDE Controller 00:14.2 Audio device: ATI Technologies Inc SBx00 Azalia (Intel HDA) 00:14.3 ISA bridge: ATI Technologies Inc SB700/SB800 LPC host controller 00:14.4 PCI bridge: ATI Technologies Inc SBx00 PCI to PCI Bridge 00:18.0 Host bridge: Advanced Micro Devices [AMD] Family 11h HyperTransport Configuration (rev 40) 00:18.1 Host bridge: Advanced Micro Devices [AMD] Family 11h Address Map 00:18.2 Host bridge: Advanced Micro Devices [AMD] Family 11h DRAM Controller 00:18.3 Host bridge: Advanced Micro Devices [AMD] Family 11h Miscellaneous Control 00:18.4 Host bridge: Advanced Micro Devices [AMD] Family 11h Link Control 01:00.0 VGA compatible controller: ATI Technologies Inc M92 [Mobility Radeon HD 4500 Series] 01:00.1 Audio device: ATI Technologies Inc R700 Audio Device [Radeon HD 4000 Series] 08:00.0 Network controller: Atheros Communications Inc. AR9285 Wireless Network Adapter (PCI-Express) (rev 01) 09:00.0 Ethernet controller: Realtek Semiconductor Co., Ltd. RTL8111/8168B PCI Express Gigabit Ethernet controller (rev 03)

Ja kiitos avusta jo etukäteen!

[quote=“Ilarion, post:4, topic:763”]lspci:

[quote]00:00.0 Host bridge: Advanced Micro Devices [AMD] RS780 Host Bridge
00:02.0 PCI bridge: Advanced Micro Devices [AMD] RS780 PCI to PCI bridge (ext gfx port 0)
00:04.0 PCI bridge: Advanced Micro Devices [AMD] RS780 PCI to PCI bridge (PCIE port 0)
00:05.0 PCI bridge: Advanced Micro Devices [AMD] RS780 PCI to PCI bridge (PCIE port 1)
00:06.0 PCI bridge: Advanced Micro Devices [AMD] RS780 PCI to PCI bridge (PCIE port 2)
00:0a.0 PCI bridge: Advanced Micro Devices [AMD] RS780 PCI to PCI bridge (PCIE port 5)
00:11.0 SATA controller: ATI Technologies Inc SB700/SB800 SATA Controller [AHCI mode]
00:12.0 USB Controller: ATI Technologies Inc SB700/SB800 USB OHCI0 Controller
00:12.1 USB Controller: ATI Technologies Inc SB700 USB OHCI1 Controller
00:12.2 USB Controller: ATI Technologies Inc SB700/SB800 USB EHCI Controller
00:13.0 USB Controller: ATI Technologies Inc SB700/SB800 USB OHCI0 Controller
00:13.1 USB Controller: ATI Technologies Inc SB700 USB OHCI1 Controller
00:13.2 USB Controller: ATI Technologies Inc SB700/SB800 USB EHCI Controller
00:14.0 SMBus: ATI Technologies Inc SBx00 SMBus Controller (rev 3a)
00:14.1 IDE interface: ATI Technologies Inc SB700/SB800 IDE Controller
00:14.2 Audio device: ATI Technologies Inc SBx00 Azalia (Intel HDA)
00:14.3 ISA bridge: ATI Technologies Inc SB700/SB800 LPC host controller
00:14.4 PCI bridge: ATI Technologies Inc SBx00 PCI to PCI Bridge
00:18.0 Host bridge: Advanced Micro Devices [AMD] Family 11h HyperTransport Configuration (rev 40)
00:18.1 Host bridge: Advanced Micro Devices [AMD] Family 11h Address Map
00:18.2 Host bridge: Advanced Micro Devices [AMD] Family 11h DRAM Controller
00:18.3 Host bridge: Advanced Micro Devices [AMD] Family 11h Miscellaneous Control
00:18.4 Host bridge: Advanced Micro Devices [AMD] Family 11h Link Control
01:00.0 VGA compatible controller: ATI Technologies Inc M92 [Mobility Radeon HD 4500 Series]
01:00.1 Audio device: ATI Technologies Inc R700 Audio Device [Radeon HD 4000 Series]
08:00.0 Network controller: Atheros Communications Inc. AR9285 Wireless Network Adapter (PCI-Express) (rev 01)
09:00.0 Ethernet controller: Realtek Semiconductor Co., Ltd. RTL8111/8168B PCI Express Gigabit Ethernet controller (rev 03)[/quote]

Ja kiitos avusta jo etukäteen![/quote]

ja sitten vielä lspci -n listaus, kiitos :slight_smile:


Eero

[quote=“Ilarion, post:3, topic:763”]Iskin nyt vain komennon make:

[quote]make: *** No targets specified and no makefile found. Stop.
ilari@ilari-laptop:~$[/quote]
Mitä tuohon pitäisi laittaa?

[quote]ilari@ilari-laptop:~$ sudo make install-modules
[sudo] password for ilari:
make: *** No rule to make target `install-modules’. Stop.
[/quote][/quote]

Ei tule toimimaan, koska configure ei ilmeisesti saa tehtyä Makefile-tiedostoa. Laita enemmän tulostetta configure-vaiheesta, jos sulla on. Make-komennon jälkeen noi loppusäädöt on aivan turhia, koska uusia moduuleita ei saada käännettyä.

[quote=“vpv, post:6, topic:763”][quote author=Ilarion link=topic=780.msg4067#msg4067 date=1249811625]
Iskin nyt vain komennon make:

[quote]make: *** No targets specified and no makefile found. Stop.
ilari@ilari-laptop:~$[/quote]
Mitä tuohon pitäisi laittaa?

[quote]ilari@ilari-laptop:~$ sudo make install-modules
[sudo] password for ilari:
make: *** No rule to make target `install-modules’. Stop.
[/quote]
[/quote]

Ei tule toimimaan, koska configure ei ilmeisesti saa tehtyä Makefile-tiedostoa. Laita enemmän tulostetta configure-vaiheesta, jos sulla on. Make-komennon jälkeen noi loppusäädöt on aivan turhia, koska uusia moduuleita ei saada käännettyä.[/quote]

Ubuntussa kannattaa asentaa se build-essential (apt-get install build-essential) paketti, sen mukana yleensä tulee tarvittavat paketit kernel moduulejen kääntämiseen.


Eero

lspci -n:

00:00.0 0600: 1022:9600 00:02.0 0604: 1022:9603 00:04.0 0604: 1022:9604 00:05.0 0604: 1022:9605 00:06.0 0604: 1022:9606 00:0a.0 0604: 1022:9609 00:11.0 0106: 1002:4391 00:12.0 0c03: 1002:4397 00:12.1 0c03: 1002:4398 00:12.2 0c03: 1002:4396 00:13.0 0c03: 1002:4397 00:13.1 0c03: 1002:4398 00:13.2 0c03: 1002:4396 00:14.0 0c05: 1002:4385 (rev 3a) 00:14.1 0101: 1002:439c 00:14.2 0403: 1002:4383 00:14.3 0601: 1002:439d 00:14.4 0604: 1002:4384 00:18.0 0600: 1022:1300 (rev 40) 00:18.1 0600: 1022:1301 00:18.2 0600: 1022:1302 00:18.3 0600: 1022:1303 00:18.4 0600: 1022:1304 01:00.0 0300: 1002:9553 01:00.1 0403: 1002:aa38 08:00.0 0280: 168c:002b (rev 01) 09:00.0 0200: 10ec:8168 (rev 03)

Eipä ole configista enempää matskua.

Perhana pitääkö se windowsiin vaihtaa, että saa nuo äänet toimimaan. Tämä on kuitenkin mun telkkari ja koko viihdesarja samalla >: (

[quote=“Ilarion, post:9, topic:763”]Eipä ole configista enempää matskua.

Perhana pitääkö se windowsiin vaihtaa, että saa nuo äänet toimimaan. Tämä on kuitenkin mun telkkari ja koko viihdesarja samalla >: ([/quote]

Asensitko sen build-essential paketin ja yritit kääntää asian uusiksi?


Eero

Asensin, mutta eipä auttanut sekään mitään.

ja hmm siinä alsa driver kansiossa ON makefile tiedosto.

Noiden tulosteiden perusteella mitä laitoit, et ole ollut siinä alsa-driver-hakemistossa, kun olet komentanut make tai make install-modules. Olet ilmeisesti ollut kotihakemistossasi, joten make ei ole tietenkään siitä sitä kaipaamaansa Makefileä löytänyt. En huomannut tätä aiemmin… Eli siirry ensin sinne alsa-driver-hakemistoon ja komenna sitten make tai sudo make install-modules.

Kysymys: Miten sinne “mennään”? Voisitko heittää esimerkin, jotta näen olenko tehnyt väärin tähän mennessä : /. Tosiaan, alle viikon olen ollut Linuxin kanssa tekemisissä ^^.

AHAHAHAH! Äänet toimii nyt! cd komento on ilmeisen hyödyllinen… Lueskelin tuolta http://ubuntuforums.org/showthread.php?t=1073090&highlight=dv7+2070+ef]&page=2 uticamarco-nimim. ohjeen, joka oli tehty aloittelijoille:

Just a pointer to other newbs, I downloaded the file to my desktop, extracted it there, went to places, home folder. I created a folder named compiled. I opened the compiled folder, and created a folder named alsa. I renamed the folder I extracted to my desktop to "alsa-driver." I then dragged it into the alsa folder I created. Then, I deleted the zipped version I downloaded. Then I went to applications, accessories, terminal. Typed in "cd compiled/alsa/alsa-driver." Then you ctrl+C from the first post and ctrl+SHIFT+V into your terminal, one step at a time (don't include the "#>"). Always use SHIFT when copying or pasting inside the terminal.

Ja iiiihanasti alkoi tapahtuakin jotain make-komennolla. Ja sit install-modules ja dv5 sinne loppuun. Näin sitä vaan kantapään kautta oppii…