Läppärin kansi ja acpin handler.sh

/etc/acpi/handler.sh editoin tuon kohdan ny ton näköseks

button/lid) #echo "LID switched!">/dev/tty5 logger "ACPI lid switched $1 $2" if [ -n "`grep close /proc/acpi/button/lid/LID/state`" ]; then if [ -n "`grep off-line /proc/acpi/ac_adapter/AC/state`" ]; then /usr/sbin/pm-suspend logger -s "ACPI lid closed & AC power off-line"; elif [ -n "`grep on-line /proc/acpi/ac_adapter/AC/state`" ]; then logger -s "ACPI lid closed & AC power on-line"; else /usr/sbin/pm-suspend logger -s "Couldn't detect AC power state, assuming it is off and suspending" fi elif [ -n "`grep open /proc/acpi/button/lid/LID/state`" ]; then logger -s "ACPI lid opened" else logger -s "Couldn't detect Lid state" fi
    ;;</blockquote>

eli jos suljen läppärinkannen ni vetää suspendiin, paitti jos on verkkovirrassa. Noh nyt mun pitäis lisätä että vetää suspendin, kun laturinjohto poistetaan jos läppärinkansi on kii eli

if [ -n "`grep close /proc/acpi/button/lid/LID/state`" ]; then /usr/sbin/pm-suspend fi

mutta mihin? joku kohta tässä

ac_adapter) case "$2" in AC) case "$4" in 00000000) echo -n $minspeed >$setspeed #/etc/laptop-mode/laptop-mode start ;; 00000001) echo -n $maxspeed >$setspeed #/etc/laptop-mode/laptop-mode stop ;; esac ;; *) logger "ACPI action undefined: $2" ;; esac ;; battery) case "$2" in BAT0) case "$4" in 00000000) #echo "offline" >/dev/tty5 ;; 00000001) #echo "online" >/dev/tty5 ;; esac ;; CPU0) ;; *) logger "ACPI action undefined: $2" ;; esac ;;

olimpas taas hidas. >:( simppelillä echo testillä ton sai nopeesti todettua.