MakeMKV:n asennus ei onnistu

Terve,

Olen yrittänyt tässä asentaa MakeMKV:tä koneelleni. Käytössä on Linux Ubuntu 14.04. Olen siirtänyt paketit koneelleni osoitteesta www.makemkv.com ja purkanut ne kummatkin omaan hakemistoonsa. Asennuksen pitäisi edetä siten, että seuraava käsky ilmeisestikin asentaisi tarpeelliset kirjastot, mutta käytännössä seuraava tapahtuu:

=== sakset
kkoistinen74@orchard:~/Lataukset/makemkv-oss-1.9.7$ sudo apt-get install build-essential pkg-config libc6-dev libssl-dev libexpat1-dev libavcodec-dev libgl1-mesa-dev libqt4-dev
[sudo] password for kkoistinen74:
Luetaan pakettiluetteloita… Valmis
Muodostetaan riippuvuussuhteiden puu
Luetaan tilatiedot… Valmis
build-essential on jo uusin versio.
pkg-config on jo uusin versio.
pkg-config on merkitty käyttäjän toimesta asennetuksi.
libc6-dev on jo uusin versio.
libc6-dev on merkitty käyttäjän toimesta asennetuksi.
libexpat1-dev on jo uusin versio.
libssl-dev on jo uusin versio.
libavcodec-dev on jo uusin versio.
Joitakin paketteja ei voitu asentaa. On ehkä vaadittu mahdottomia tai,
jos käytetään epävakaata jakelua, joitain vaadittuja paketteja ei ole
vielä luotu tai siirretty Incoming-kansiosta.
Seuraavista tiedoista voi olla hyötyä selvitettäessä tilannetta:

Näillä paketeilla on tyydyttämättömiä riippuvuuksia:
unity-control-center : Riippuvuudet: libcheese-gtk23 (>= 3.4.0) mutta ei ole merkitty asennettavaksi
Riippuvuudet: libcheese7 (>= 3.0.1) mutta ei ole merkitty asennettavaksi
E: Virhe, pkgProblemResolver::Resolve tuotti katkoja, syynä voi olla pysytetyt paketit.

Yrittäessäni ajaa ./configure hakemistossa /makemkv-oss-1.9.7 saan seuraavat tulokset:

=== sakset
checking build system type… x86_64-unknown-linux-gnu
checking host system type… x86_64-unknown-linux-gnu
checking target system type… x86_64-unknown-linux-gnu
checking for gcc… gcc
checking whether the C compiler works… yes
checking for C compiler default output file name… a.out
checking for suffix of executables…
checking whether we are cross compiling… no
checking for suffix of object files… o
checking whether we are using the GNU C compiler… yes
checking whether gcc accepts -g… yes
checking for gcc option to accept ISO C89… none needed
checking for g++… g++
checking whether we are using the GNU C++ compiler… yes
checking whether g++ accepts -g… yes
checking for -objcopy… no
checking for objcopy… objcopy
checking for -ld… no
checking for ld… ld
checking for a BSD-compatible install… /usr/bin/install -c
checking how to run the C preprocessor… gcc -E
checking for grep that handles long lines and -e… /bin/grep
checking for egrep… /bin/grep -E
checking for ANSI C header files… yes
checking for sys/types.h… yes
checking for sys/stat.h… yes
checking for stdlib.h… yes
checking for string.h… yes
checking for memory.h… yes
checking for strings.h… yes
checking for inttypes.h… yes
checking for stdint.h… yes
checking for unistd.h… yes
checking zlib.h usability… yes
checking zlib.h presence… yes
checking for zlib.h… yes
checking for compress2 in -lz… yes
checking openssl/opensslconf.h usability… yes
checking openssl/opensslconf.h presence… yes
checking for openssl/opensslconf.h… yes
checking for AES_encrypt in -lcrypto… yes
checking expat.h usability… yes
checking expat.h presence… yes
checking for expat.h… yes
checking for XML_ParserCreate in -lexpat… yes
checking for pkg-config… /usr/bin/pkg-config
checking pkg-config is at least version 0.9.0… yes
checking for ffmpeg… yes
checking whether LIBAVCODEC_VERSION_MAJOR is declared… yes
checking LIBAVCODEC_VERSION_MAJOR… 54
checking for AVFrame.nb_samples… yes
checking whether AV_SAMPLE_FMT_U8P is declared… yes
checking for avcodec_encode_audio2… yes
checking for AVCodecContext.refcounted_frames… no
checking whether avcodec_free_frame is declared… yes
checking whether av_frame_free is declared… no
checking for av_log_format_line… no
checking for enum AVCodecID… yes
checking whether AV_CODEC_ID_NONE is declared… yes
checking whether av_frame_get_channels is declared… no
checking whether av_frame_get_sample_rate is declared… no
checking whether av_frame_set_channel_layout is declared… no
checking for AVCodecParserContext.duration… yes
checking whether AV_CH_TOP_BACK_CENTER is declared… yes
checking for qt5… no
checking for qt4… no
configure: error: Qt library (version 5 or 4) is required to build GUI

Kun yritän lisätä Ubuntun sovellusvalikoiman kautta QT4:n osia, saan seuraavan virheilmoituksen:

===
Pakettien riippuvuuksia ei voi selvittää. Tämä virhe saattaa johtua tarvittavien ohjelmistopakettien puuttumisesta tai asennuskelvottomuudesta. Myöskään keskenään ristiriidassa olevia paketteja ei voida asentaa samaan aikaan.

Asennusohjeita olen katsonut osoitteesta http://www.makemkv.com/forum2/viewtopic.php?f=3&t=224

Osaisiko joku sanoa, missä kohtaa teen väärin?

Kimmo

== editoitu
Löysin netistä ohjeet, joilla ainakin näyttää toimivan. Osoite on:

https://launchpad.net/~heyarje/+archive/ubuntu/makemkv-beta