Mysql usergroup meetinki, helsinki

Hei / Hi,

Michael ‘Monty’ Widenius tulee puhumaan MariaDB:sta meille
(englanniksi). Levitä sanaa ja liitty tapahtumaan osoitteessa:
http://www.meetup.com/The-Helsinki-MySQL-User-Group/

Michael ‘Monty’ Widenius comes to talk about MariaDB to us. Spread the
word and join us at
http://www.meetup.com/The-Helsinki-MySQL-User-Group/