Pikkuskriptit

Perustetaanpa tännekkin tälläinen ketju, joita myös muilta foorumeilta ovat jotkut saattaneet bongailla.

Tarkoitus on kerätä siis käytössä olevia elämää helpottavia pikkuskriptejä. Omat Nautilus-skriptini ovat:

Skaalaa kuvat haluttuun kokoon ja näyttelee Zenityllä graafisesti missä kuvassa ollaan menossa:[code]#!/usr/bin/env bash
title="Scale images"
convert=$(which convert)
if [ “$convert|grep no” == “” ]; then
zenity --error --title "$title" --text "Can't find program 'convert'!"
exit 1;
fi

if [ $# -eq 0 ]; then
zenity --error --title "$title" --text "You must select at least one image to scale"
exit 1;
fi

imgsizes=$(zenity --list --title “$title” --text “Choose which sizes to scale to:” --checklist --column “Pick” --column “sizes” FALSE “1600x1200” TRUE “1024x768” FALSE “800x600” FALSE “640x480” --separator=" ");

if [ “$?” != 0 ]; then
exit 0;
fi

if [ “$imgsizes” == “” ]; then
zenity --error --title "$title" --text "You must select target size(s)"
exit 1;
fi

nb_images=0;
selection="";

while [ $# -gt 0 ]; do
if [ file -bi "$1"|grep image|wc -l -eq 1 ]; then
selection[$nb_images]=basename $1
let "nb_images++"
fi
shift
done

let “n=nb_images-1”
(for i in seq 0 $n; do
pic=${selection[$i]}
let "counter += 1"
echo "# Scaling image $pic [$counter / $nb_images]"
for size in $imgsizes; do
$convert -scale $size “$pic” "$size-$pic"
done
let "progress = counter*100/nb_images"
echo $progress
done)|
zenity --progress --auto-close --title "$title"
exit 0;[/code]

Luo ISO-imagen valituista tiedostoista ja näyttää Zenityllä missä mennään: [code]#!/usr/bin/env bash
title="Make ISO"
mkisofs=$(echo which mkisofs)
if [ “$mkisofs|grep no” != “” ]; then
zenity --error --title "$title" --text "Can't find program 'mkisofs'!"
exit 1;
fi

if [ $# -eq 0 ]; then
zenity --error --title "$title" --text "You must select at least one file to process"
exit 1;
fi

imgname=$(zenity --entry --title “$title” --text “ISO’s name:” --entry-text “image.iso”);

if [ “$?” != 0 ]; then
exit 0;
fi

(mkisofs -J -R -o “$imgname” "$" 2>&1 |
while read i; do
percent=$(echo $i | grep -o [0-9]
’.’[0-9]*)
if [ $percent ]; then
echo $percent
fi;
done
echo “# Finished!” )|
zenity --progress --title “$title” --text “Creating $imgname…” --percentage=0[/code]

Avaa Gnomen terminaalin nykyiseen tai valittuun hakemistoon:[code]#!/usr/bin/env bash
wd=pwd
if [ -d $* ]; then
wd="${wd}/$*/"
fi

gnome-terminal --working-directory "$wd"[/code]

Muut:

Hakee parhaillaan soivan kappaleen Exaile -musiikkisoittimessa:[code]#!/usr/bin/env python

-- coding: UTF8 --

import dbus

try:
bus = dbus.SessionBus()
obj = bus.get_object(“org.exaile.DBusInterface”,"/DBusInterfaceObject")
exa = dbus.Interface(obj,“org.exaile.DBusInterface”)
print u’NP: %s – %s’ % (exa.get_artist(), exa.get_title())
except:
print ‘Error during communicate with Exaile (eg. Exaile is not running)’[/code]

Muitakin on, mutta ne on enimmäkseen omaan käyttöön tehty, joten niistä tuskin kellekkään muulle on mitään hyötyä.